Składanie zamówień

Regulamin sklepu airmaxsprzedazdla.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego sklepu znajdującego się pod adresem www.airmaxsprzedazdla.pl.

Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym www.airmaxsprzedazdla.pl.

§ 1. Zastosowanie

 • 1. Witryna znajdująca się pod adresem www.airmaxsprzedazdla.pl jest sklepem internetowym i służy do prowadzenia sprzedaży na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

 • 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między:
  • a. spółką airmaxsprzedazdla Sp. z o.o. – zwana dalej „Sprzedawcą”, a

  • b. nabywcami jej produktów – osobami składającymi zamówienie – zwanymi dalej „Klientami”.


 • 3. Klientem może być osoba fizyczna będąca konsumentem, tj. osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i osoba fizyczna niebędąca konsumentem lub osoba prawna, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 • 4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie, zawierania umów sprzedaży, dokonywania rejestracji i korzystania z konta Klienta.

 • 5. Przepisy dotyczące obowiązków Sprzedawcy zawierającego z Klientem umowę na odległość, zasady i tryb zawierania oraz odstąpienia od takiej umowy wynikające z Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) mają zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

 • 6. Sprzedaż w Sklepie prowadzona jest tylko na terenie Polski, sprzedaż poza granicami Polski możliwa jest pod warunkiem wcześniejszego porozumienia się ze Sprzedawcą.

 • 7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, zgodne z zapewnieniami Sklepu, podawanymi przy ich opisach oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

§ 2. Opisy i zdjęcia produktów

 • 1. Sprzedawca udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie Sklepu, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.

 • 2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

§ 3. Informacje o koncie Klienta

 • 1. Rejestracja w serwisie spowoduje założenie konta Klienta, dzięki czemu w przyszłości wszelkie jego dane będą wyświetlane po zalogowaniu.

 • 2. Złożenie zamówienia bez rejestracji jest możliwe bez trwałego rejestrowania danych w bazie Sklepu.

 • 3. Rejestracji konta można dokonać w dowolnym momencie.

 • 4. W czasie rejestracji Klient proszony jest o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

§ 4. Składanie zamówień

 • 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep za pośrednictwem strony www.airmaxsprzedazdla.pl 7 dni w tygodniu 24h na dobę, realizowane natomiast (kompletowane i wysyłane) we wszystkie dni robocze.

 • 2. Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 9.00 do 19.00, w sobotę w godzinach od 10.00 do 16.00, mailowo pod adresem: Kontakt

 • 3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać towar, a następnie kliknąć „Dodaj do koszyka”. Kolejno należy wybrać opcję „Kontynuuj zakupy” – gdy Klient zamierza złożyć zamówienie na jeszcze inne produkty lub wybrać opcję „Chcę złożyć zamówienie”. W dalszej kolejności Klient jest proszony o wybranie opcji „Zakupy bez rejestracji”, opcji logowania, lub opcji rejestracji w serwisie.

 • 4. Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób płatności, a następnie składa zamówienie w momencie wybrania opcji „Zamawiam i płacę”.

 • 5. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę złożoną Sprzedawcy, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

 • 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail automatyczny komunikat informujący o złożeniu zamówienia. W jego treści umieszczone są wszystkie informacje podane w zamówieniu, lista zamówionych towarów oraz link umożliwiający sprawdzenie statusu zamówienia. Po weryfikacji zamówienia przez Sklep wysłana zostanie kolejna wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości, informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta zawiera również potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży.

 • 7. Klient zostanie poinformowany drogą e-mailową o otrzymaniu zapłaty i wysłaniu towaru przez Sklep.

 • 8. Klient może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim ewentualne zmiany wyłącznie poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając e-maila pod adres: Kontakt i wpisując w tytule e-maila: numer zamówienia (ID) i dane Klienta. Zmiany w zamówieniach i anulowania zamówienia Klient może dokonać do chwili przekazania zakupionych produktów do wysłania.

 • 9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta, dostępnego na stronie Sklepu, formularza zamówienia. Klienci zarejestrowani w Sklepie nie muszą ponownie wypełniać formularza, wystarczy, że się zalogują.

 • 10. Podczas dokonywania zamówienia Klient jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego.

 • 11. W trakcie składania zamówienia, jak i rejestracji konta w Sklepie, Klient jest zobowiązany do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, Sprzedawca może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy uniemożliwiające realizację zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

 • 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.

§ 5. Ceny

 • 1. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki.

 • 2. Zmiana cen następuje poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

§ 6. Warunki płatności i dostawy

 • 1. Klient posiada prawo wyboru spośród następujących form płatności: przedpłata na konto – przelew lub tradycyjny przelew bankowy.

 • 2. W przypadku, gdy płatność za zamówienie w trybie przedpłaty na konto nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, zamówienie zostanie anulowane.

 • 3. Przesyłki są doręczane przez firmę kurierską Poczta Polska tylko na obszarze Polski.

 • 4. Koszty przesyłki zamówień o wartości mniejszej niż 30 PLN są pokrywane przez Klienta.

 • 5. Zamówienia o wartości min. 30 PLN, niezależnie od wybranej formy płatności, są wysyłane bezpłatnie.

 • 6. Koszt wysyłki jest stały - niezależny od liczby zamawianych w ramach jednego zamówienia produktów.

 • 7. Powyższe koszty wysyłki mogą ulec zmianie. O zmianie kosztów Sklep poinformuje Klientów poprzez wprowadzenie odpowiednich zmian w niniejszym regulaminie, co nie będzie miało wpływu na zawarte już umowy.

 • 8. Przesyłka powinna być dostarczona przez firmę kurierską Poczta Polska w ciągu 24 godzin od dnia przekazania towaru do wysyłki. W żadnym zaś razie czas dostawy nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

 • 9. Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (oryginał faktury lub paragon) wysyłany jest na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 • 10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera warto sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, to znaczy czy paczka nosi ślady uderzeń, zbić, pęknięć. Najczęściej rozpoznać można zniszczenie opakowania kartonowego po odgnieceniach, rozerwaniach, odkształceniach lub zbytnim zaplamieniu. W szczególności warto zwrócić uwagę na stan taśm zabezpieczających naklejonych na przesyłkę przez pracowników Sklepu. Klient może żądać od dostawcy (tj. pracownika kuriera) sporządzenia protokołu uszkodzeń.

 • 11. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane Klient może odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkód oraz zachować kopię protokołu.

§ 7. Wymiana towaru

 • 1. Istnieje możliwość wymiany niewłaściwie dobranego rozmiaru obuwia na inny.

 • 2. W przypadku chęci skorzystania z wymiany obuwia Klient powinien skontaktować się ze Sklepem, podać nr zamówienia lub imię i nazwisko, rozmiar obuwia na wymianę oraz wybrać jeden z dwóch dostępnych i darmowych sposobów dostawy do Sklepu - kurier Poczta Polska lub paczkomaty InPost.

 • 3. Jeżeli wskazane przez Klienta obuwie będzie dostępne, to Sklep dokona rezerwacji oraz poinformuje o tym Klienta.

 • 4. Odsyłając obuwie do Sklepu za pomocą:
  • a. kuriera Poczta Polska, Sklep wyśle Klientowi w wiadomości e-mail etykietę zwrotną, która należy dołączyć do przesyłki,

  • b. paczkomatów InPost, należy postępować według komunikatów odstępnych na stronie szybkie zwroty.pl/airmaxsprzedazdla. Wymienione obuwie zostanie wysłane na poprzednio wskazany adres Klienta, na koszt Sklepu.


 • 5. Odsyłany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania.

 • 6. Sklep prosi o nie zaklejanie oryginalnych pudełek w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez uszkodzenia pudełka.

 • 7. Istnieje również możliwość wymiany towaru na inny, znajdujący się w ofercie Sklepu. Chęć wymiany należy zgłosić e-mailowo na adres Kontakt.

§ 8. Reklamacja

 • 1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 • 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady towarów (rękojmia za wady).

 • 3. Jeżeli towar ma wadę Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi naprawy lub wymiany. Klient będący konsumentem może żądać zamiast usunięcia wady wymiany towaru lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

 • 4. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 • 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi.

 • 6. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w szczególności poprzez pobranie formularza dostępnego w zakładce Reklamacje, a następnie wypełnienie i dołączenie do przesyłki z reklamowanym towarem poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu.

 • 7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego towaru. W przypadku uznania reklamacji wszelkie koszty usunięcia wady lub wymiany towaru obciążają Sprzedawcę.

 • 8. Odsyłany do reklamacji towar powinien być czysty.

 • 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 • 10. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ciągu 14 dni oznacza uznanie roszczeń Klienta.

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

 • 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, każdy Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od umowy odstąpić – Sklep przedłuża możliwość skorzystania z tego uprawnienia do 100 dni – bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:
  • a. kosztów wyboru sposobu dostarczenia towaru innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w tym przypadku Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi kosztów dodatkowych, zwrócony zostanie koszt zgodnie z najtańszym sposobem dostawy,

  • b. kosztów bezpośredniego zwrotu rzeczy Sprzedawcy.

  Z darmowego zwrotu Klient może w szczególności skorzystać wybierając dostawę kurierem Poczta Polska lub przy pomocy paczkomatów InPost.

 • 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta inną osobę trzecią inną, niż przewoźnik, a w przypadku, gdy:
  • a. na zakupiony towar składa się wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin 100 dni liczony jest od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy, partii lub części,

  • b. Klientowi dostarczane jest wiele rzeczy przez czas oznaczony, termin 100 dni liczony jest od dostarczenia Klientowi pierwszej rzeczy.


 • 3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a jeżeli Klient będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 • 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób, jakiego użył Klient chyba, że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • 6. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 • 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 • 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10. Ochrona danych osobowych

 • 1. Administratorem danych osobowych jest firma airmaxsprzedazdla z siedzibą w Warszawie.

 • 2. Dane osobowe Klienta podane w trakcie procesu rejestracji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), są przetwarzane i gromadzone w celach realizacji zawartej umowy sprzedaży, wysyłki zamówionych produktów, realizacji obowiązków wynikających z rękojmi oraz dochodzenia należności oraz wykonywania innych uprawnień i obowiązków umownych.

 • 3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep.

 • 4. Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części.

 • 5. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i nie będą przekazywane innym podmiotom.

§ 11. Postanowienia końcowe

 • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.14

 • 2. Sklep może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Sklepu na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zarejestrowani Klienci Sklepu zostaną poinformowani o zmianach mailowo i w przypadku nie zaakceptowania zmian mogą zrezygnować z posiadania konta w Sklepie. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do umów zawartych przed zmianą.

 • 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), a w przypadku Klientów będących konsumentami dodatkowo przepisy Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 • 4. Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu, zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 • 5. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu nazwy towarów są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 • 6. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, nie stosuje się postanowień o odstąpieniu od umowy wskazanych w § 9. niniejszego regulaminu.

 • 7. Wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.

 • 8. Minimalne wymagania techniczne wobec komputera, używanego do zakupów w Sklepie: komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail, wymagane oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script, wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

Powrót